Arona Miljöservice AB logo

Arona Miljöservice AB

Kontaktperson

Penaw Aziz

+46737272729

Adress

Stenhagsvägen 109

75260 Uppsala

Vi arbetar med tydliga miljömål och försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan. Aronas miljöanpassade tjänster bidrar också till våra kunders miljöarbete. Det kan exempelvis gälla källsortering, minskad vattenförbrukning eller energibesparing i fastigheter. Precis som samhället och våra kunder ställer krav på oss, så ställer vi krav på våra leverantörer. Vi tar vårt ansvar för att hela kedjan blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

Miljöhänsyn är en grundläggande och ideologisk fråga för Arona. Det innebär att vi tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både i rollen som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vår ambition är att vara ett ledande företag när det gäller före-byggande miljöarbete.

Genom Aronas miljöarbete ska vi:

Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster, Engagera våra medarbetare i miljöarbetet, Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet, Ställa miljökrav på våra leverantörer, Följa lagstiftningen och leva upp till våra kunders miljökrav.