Arkitektkontoret Krukmakargatan 31 AB logo

Arkitektkontoret Krukmakargatan 31 AB

Arkitektkontoret Krukmakargatan 31 AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Karolina Lindström

08-54566860

Adress

Ekuddsvägen 21

13138 Nacka

AK31 arbetar med arkitektur i alla skeden. I våra uppdrag ingår att göra idéutredningar, programarbeten och att ta fram färdiga lösningar för ett bra slutresultat. Ofta deltar vi även under byggskedet.

Utgångspunkten i vårt arbete är en noggrann analys av förutsättningarna. Vi formulerar en övergripande arkitektonisk idé för varje enskilt projekt. Det hjälper oss i processen att hitta arkitektoniskt och ekonomiskt hållbara lösningar .

Vi ritar privatbostäder och offentliga lokaler och åtar oss gärna att forma hela miljöer.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna eller kom in på en kaffe

Hemsida www.ak31.se