Arkitekten Dan Söderquist AB

Kontaktperson

Dan Söderquist

+46704586100

Adress

DAN SÖDERQUIST

43162 Mölndal

Arkitekt med lång erfarenhet av formgivning och projektering. Van att hantera små (20000kr) till stora (1 mrd kr) projekt. Arkitektexamen 1997 och sedan arbetat som anställd arkitekt i 20 år, egenföretagare sedan 2017.