ArkIT

Kontaktperson

Andrew Stone

070-6008575

Adress

Olaigatan 19

70361 Örebro

Jag är husarkitekt och är certifierad Sakkunnig avseende Kulturvärden.

Mina uppdrag inkluderar formgivning och projektering av skolor, kontor, bostäder och utställningar.

Min inriktning är färg, form, ljussättning och restaurering.

ERFARENHET och UTBILDNING Arkitektutbildning vid Bartlett School of Architecture, University College London, yrkesverksam i Sverige sedan 1976. 13 års anställning hos Brink/FFNS arkitekter, 7 år delägare i Alton arkitekter. Sedan 1998 driver jag eget arkitektkontor och samverkar med Studio A Arkitekter AB.

RESTAURERING Mina specialkunskaper inom restaurering gör att jag kombinerar arkitektens kompetens med antikvarisk medverkan genom hela byggnadsprocessen.

CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN Som förutsättning för bygglov kan Byggnadsnämnden kräva att en Sakkunnig avseende Kulturvärden anlitas av byggherren för att ta tillvara byggnadens och platsens kulturvärden.

SWEDISH GREEN BUILDING COUNCIL - MILJÖBYGGNAD Jag har gjort beräkningsunderlag (dagsljus och solvärmelast) för certifiering av 3 byggnader (1 st. Guld, 2 st Silver) enligt SGBC Miljöbyggnad.

LUST ATT LÄRA Jag har ett speciellt intresse för miljöer som väcker lust att lära och experimentera. Delvis i skolor men också i hands-on utställningar på museer. Bl.a. Naturhistoriska Riksmuseet, Tekniska museet i Stockholm och Glasgow Science Centre, Skottland.

CAD KUNSKAPER mm Jag projekterar arkitekthandlingar med AutoCAD Architechture 2015. Övriga program - Revit, 3D StudioMax och InDesign.

STYRELSEUPPDRAG Jag är styrelsemedlem och sekreterare i Sveriges Arkitekter Örebro.