APLUS Fastighetsskötsel AB logo

APLUS Fastighetsskötsel AB

Kontaktperson

Nicole Hosford

0735366853

Adress

Dannemoragatan 6

11344 Stockholm

APLUS fastighetsskötsel AB tillhandahåller heltäckande lösningar inom teknisk förvaltning till totalentreprenad inom bygg. Vi utför sedvanlig fastighetsskötsel, Projektering med CAD ritning, teknisk förvaltning som upphandlingar inför ROT- projekt, underhållsplaner och lägenhetsrenoveringar. Vi hittar en lösning som passar er. Behöver ni tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av er fastighet, då är vi rätt för er! Ni kan känna er trygga med APLUS.

Behöver er bostadsrättsförening utomordentlig skötsel av er fastighet? Vänta inte! Kontakta oss. Våra fastighetsförvaltare vet att en fastighet/byggnad behöver vårdas och underhållas, för att hålla sig välskött, snygg och ren. Genom regelbunden kontroll och drift och underhåll kommer ni att känna trygghet i att ni känner igen oss. Och vet vem ni skall vända er till vid behov. Att vidhålla en personlig kontakt med våra kunder är en förutsättning för att tillgodose enskilda kunders specifika behov. Detta kan vara av yttersta vikt då vi tillhandahåller konsulttjänster till dig som privatperson inför ombyggnad. Vi utför olika typer av byggarbete, stora som små.

Sluta leta, kontakta oss!