Anders VA - Konsult logo

Anders VA - Konsult

Anders VA - Konsult - Kontaktperson
Kontaktperson

Persson, Bengt Anders

+46703340187

Adress

BANJOGATAN 1

42146 VÄSTRA FRÖLUNDA

Välkommen till AVAK, Anders VA Konsult!

Tjänster

Vi utför alla slags VA-utredningar för att finna en lösning för Er. På hemsidan www.avak.se beskrivs även ett urval av tjänster som även är kopplade till AVAK:s produkter inom tex skydd för dagvattenbrunnar och oljeavskiljare som passar många användningsområden.

Vill ni ha hjälp med Vatten och avloppsfrågor, kontakta mig

Inom Utredning är våra tjänster:

 • Enskilda avloppsanläggningar, jordprov, förslag på lösning

 • Geohydrologisk undersökning med vattentäkter

 • Regnvattenberäkningar, magasin mm

 • Översvämningar i fastigheter, låglänta områden

 • Kapacitetsberäkningar i rörledningar o vattenmätare

 • Utvärdering av TV-inspektion, förslag på åtgärd till UNDERHÅLLSPLAN.

 • Färgningskontroll stuprör med överläckage i rören

 • AVAK Dagvattenrening / extra volymfilter till RB400

 • AVAK Oljeavskiljare ny / bef. klass 2 blir klass 1

Inom Projektering är våra tjänster:

 • Oljeavskiljare, Dagvattenrening med AVAK produkter

 • Rörledningar för infiltration / markbäddar / magasin mm

 • Dagvattenpumpstation med backventil skydd

 • Komplettering på avloppspumpstation med omrörare SPS250

 • Tryckstegringsstation på rörnät, hydrofor för vattentäkt

 • Styrd borrning / rörtryckning inom resp. utom tomtmark

Kundanpassade lösningar med AVAK produkter:

 • Oljeavskiljarelösningar kopplade till att uppgradera bef. klass 2 oljeavskiljaretank till klass 1.

 • Mer grusuppsamlig upp till 90 % mer i bef. rännstensbrunn. Undvik översvämning och oförutsedda stopp med sand mm.

 • Omrörare SPS250 till kommunala ny / bef. avloppspumpstationer i storlek 1,54

Anders Persson
 AVAK, Anders VA- Konsult
 Mobil nr: 070-33 40 187
 E-post: info@avak.se www.avak.se

 • Inom VA sedan 1986 - 2000 hos Göteborgs Va-verk

 • 2000 - 2003 hos SWECO VBB

 • Anders VA Konsult 2003 -