Alexander Byggare Stockholm AB logo

Alexander Byggare Stockholm AB

Alexander Byggare Stockholm AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Alexander Challis

08121 44 440

Adress

Hammarbacken 4B

19127 Sollentuna

Med mer än tio års erfarenhet är Alexander Byggare en expert i branschen. Företaget startades först som enskild firma 2012 men växte med efterfrågan efter goda vitsord och ombildades till Alexander Byggare Stockholm Aktiebolag 2015.

Affärsidén är att ge kunden innovativa helhetslösningar med hög kvalitet. Från vision till färdigt projekt. Nöjda kunder är vår bästa reklam och vi ser alltid till att ha en tät kontakt mellan beställare och projektledare för att stämma av projektets utveckling mot kundens behov.

Förutom kunden värnar Alexander Byggare Stockholm AB om goda samarbeten med kompetenta fackmän inom byggbranschens samtliga områden. För kompletta helhetslösningar krävs bred kompetens och samarbete med bland annat målare, elektriker, VVS-montör, m. fl.