Åkerlunds Entrepren & FörsäljningAB logo

Åkerlunds Entrepren & FörsäljningAB

Kontaktperson

Ove Åkerlund

0730-209062

Adress

Hargs byväg 11

76021 VÄTÖ

Bygger värmeisolerade betongpooler direktimporterade från D&W pool i Tyskland, med låg uppvärmningskostnad ex. 900 kWh med 28 gr fr. maj-sept och 20 kbm vatten. Mitt åtagande sker utifrån kundens önskemål från total- till deluppdrag.