Account IT AB logo

Account IT AB

Kontaktperson

Sussie Ahlberg

084040260

Adress

SVÄRDVÄGEN 7

18233 Danderyd

Ta hjälp av någon som kan! Vi är Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter och därmed experter på redovisning-, ekonomi-, lön- och administration. Vi är en värdefull och kompetent resurs som kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och deklaration till kvalificerad ekonomisk rådgivning. Auktoriserade Redovisnings- & Lönekonsulter skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter, kvalitet i redovisning och rapportering är avgörande för företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet.