Åborg Revisorer AB logo

Åborg Revisorer AB

Kontaktperson

Fredrik Åborg

08-54549133

Adress

Tegnérgatan 37 2 Tr

11161 Stockholm

REVISOR i CITY?

Ring idag och få ett prisförslag för revision!

För dig som småföretagare är det viktigt att vinsten inte äts upp av kostnader för administration, redovisning och revision. Därför gäller det att ha ett väl fungerande samarbete med din revisor för att hålla ned kostnaderna. Många frågor kan lösas genom ett nära samarbete och du kan själv göra en del av jobbet!

Som revisorer i ditt bolag lovar vi dig dessa fördelar:

Konkurrenskraftiga priser för revision Du blir inte överraskad av höga revisionsarvoden. Du får ett fast pris på revisionen baserat på en bedömd helhetssyn av bolaget samt storleken på totala intäkter och kostnader. Vi har låga omkostnader och kan därför ge våra kunder bästa tänkbara pris för revisionen.

Snabb handläggning Handläggningstiden för revisionen blir kort. Du kommer snabbt igång med ditt arbete igen. Du får ordentliga underlag och blir informerad kring revisionsfrågor. Du blir uppdaterad och får viktig information om ditt företag, vilket underlättar ditt arbete avsevärt.

Och mycket mer…

Om detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss på telefonnummer 08-545 491 33, eller mejla till info@aborgrevisorer.se.

Vi som offererar till dig är Åborg Revisorer. Vi har lång erfarenhet av att revidera små, stora och noterade företag, koncerner, bostadsrättsföreningar och andra organisationsformer.