ABIMA Gruppen AB logo

ABIMA Gruppen AB

ABIMA Gruppen AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Joel Ingmansson

+468268700

Adress

Box 2097

14102 Huddinge

ABIMA Gruppen AB är ett familjeägt företag som sedan över 50 år tillbaka är med och vårdar vår stads gröna miljö. Vi erbjuder projektering, markanläggning, skötsel och underhåll av grönytor samt relaterad utbildning och rådgivning. Vår långa erfarenhet och vår kunniga och engagerade personal bidrar till att infria dina förväntningar.

Vårt utbud består av alla delar, från projektering via anläggning till skötsel och underhåll. Vi åtar oss även snöröjning, snickeri- och ROT-arbeten. Vi medverkar vidare i olika typer av undervisning, både företagsinterna och publika, tex för Villaägarna i Sverige.