AB TakSpecialisten Norrköping logo

AB TakSpecialisten Norrköping

Kontaktperson

Robin Eriksson

+46704496304

Adress

FE 20974

83876 Frösön

Transparens – Professionalism – Långsiktighet

Vårt arbete för en god kvalitet präglas av hög kompetens, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi uppfyller lagar, förordningar och andra omvärldskrav inom området. Vi arbetar förebyggande och strukturerat med riskanalysbedömning