AB Gränslös Kompetens logo

AB Gränslös Kompetens

AB Gränslös Kompetens - Kontaktperson
Kontaktperson

Krister Pettersson

0762797885

Adress

Polgatan 52

21611 Limhamn

Konsulterande civilingenjör / ekonom. Byggteknik, kontrollansvarig, offertskrivning, internationell projektledning och byggledning. Även utredningar, trouble-shooting, projektanalys för multidisciplinära och multikulturella projekt. IT-stöd.