AB Duvbo Redovisningstjänst logo

AB Duvbo Redovisningstjänst

Kontaktperson

Lena Sjöberg

0768-676808

Adress

Banvaktsvägen 7

44163 Alingsås

AB Duvbo Redovisningstjänst är en redovisningsbyrå som ligger i Tollered, Nääs Fabrikers företagscenter. Mina kunder är små och medelstora företag inom de flesta branscher och jag kan erbjuda ett brett utbud av tjänster.

Ring mig så träffas vi för ett förutsättningslöst möte.

Tjänster

Löpande redovisning Jag tar hand om bolagets löpande bokföring. Sammanställning av material och registrering av verifikationer, underlag för rapportering till Skatteverket.

Momsredovisning Månadsvis eller var 3:e månad

Löneadministration Lönekörningar månadsvis. Jag kan ta hand om hela löneadministrationen. Löneberäkning, rapportering till Fora, SCB m.fl., utskick av lönebesked och kontrolluppgifter.

Övrig administration Leverantörsbetalningar, utbetalning av löner, inbetalning av skatter till Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning Bokslutstransaktioner samt upprättande av årsredovisning med tillhörande noter.

Fakturering Fakturering i SEK och utländska valutor, kravhantering med påminnelser och i förekommande fall inkasso.

Inkomstdeklarationer Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelser och föreningar, privatpersoner med tillhörande bilagor. Görs i samband med att årsbokslutet blir färdigställt. Jag samarbetar med en skattekonsult som har 30 års skatteerfarenhet.

Bolagsärenden Nybildningar, ombildningar, lagerbolag, ändringar till Bolagsverket. Genom ett nära samarbete med revisionsbyrå, kan jag även erbjuda våra kunder auktoriserade revisorer. Detta underlättar kommunikationen mellan dig som kund och redovisningsbyrån samt de auktoriserade revisorerna.

Offert/kostnadsuppskattning lämnas på varje uppdrag