A1 Ingenjörer AB logo

A1 Ingenjörer AB

A1 Ingenjörer AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Nicolas St-Pierre

076-833 33 32

Adress

Skaraborgsvägen 3b

50118 Borås

A1 ingenjörer AB är ett bygg projektledningsföretag som utför arkitekts projekteringsuppdrag, konstruktion uppdrag, ventilation och mm

Samt vi utvecklar ett projekteringsverktyg under projektnamn “i5”. Det kommer att ger direkt tillgång till byggprocessen via webben. webbportalen är speciellt anpassad till Bim och 3D-projektering. Genom i5 sker all kommunikation på ett enkelt sätt mellan projektörer, byggare och byggherre vilket är nyckeln till framgång.

I5 kan hantera alla dokument i byggprocessen och gör dem tillgängliga för alla parter.

Ritningar länkas dessutom direkt till aktuella dokument för ökad tydlighet.​ All kommunikation arkiveras naturligtvis för framtida behov.

Våra 3D-byggkomponenter analyseras och hanteras direkt i portalen med automatiska rapporter, avvikelser, clash test och mängdning av material. Våra beräkningar visar att vi genom att använda i5 kommer att kunna minska projekteringstid och dokumenthantering med mer än 30 procent. I5 målsättning är att bli en branschstandard inom byggprojektering.

För mer information kontkta oss!

A1 ingenjörer grundar sig på dessa fem principer: ​ Vi litar och lyssnar på varandra. Vi diskuterar löpande igenom projektet. Vi driver hela projektet runt samma bord. Det ger oss chansen att ta snabba beslut i rätt skede och utifrån de rätta förutsättningarna. Vi låter alla ta ansvar under hela byggprojektet. Vi är en grupp och tillsammans gör vi allt möjligt!