Pris

Vad avgör priset för magasinering?

2023-05-24

Om du behöver magasinera delar av eller hela ditt bohag är det bra att undersöka kostnaden hos olika leverantörer för att hitta ett prisvärt alternativ. I den här guiden har vi benat ut vilka olika faktorer som avgör priset för en magasinering och vad som kan vara bra att tänka på i förhållande till prissättningen.

Vad kostar magasinering?


Priset utgår från dina behov och hur du vill att magasineringen ska gå till. Dina krav kommer ha inverkan på slutnotan. Börja därför med att komma fram till vad som är viktigt för dig.


Förrådets utrymme

En aspekt som påverkar priset för magasineringen är givetvis hur mycket utrymme du behöver. Ju fler kubikmeter som krävs, desto dyrare månadspris. Därför är det bra att försöka packa dina saker så effektivt som möjligt.
Försök att uppskatta hur stort utrymme du kommer behöva.

Förrådets läge

En annan faktor som kan påverka priset är förrådets läge. Vanligtvis är förråden som är centralt belägna dyrare än de som ligger mindre centralt. Därför kan det vara bra att jämföra olika förråd och fundera över om det är viktigt att förrådet ligger på en speciell plats.

Tillgång till förrådet

Behöver du kunna komma åt dina saker regelbundet? Förrådets tillgänglighet, utöver det geografiska läget, är också en avgörande faktor för priset. De förråd som till exempel har direkt åtkomst med bil är oftast dyrare än de som endast har tillgång med hiss. Kontrollera också om du kan få tillgång till dina saker alla dagar i veckan.

Vad som ska magasineras

Det är också viktigt att fundera på om dina saker som ska lagras är extra känsliga mot fukt eller temperaturförändringar. I så fall kan det vara bra att säkerställa att lagret eller containern är utrustad med avfuktare eller är isolerad. Ibland är förråd med den typen av egenskaper dyrare än andra.

Hur säkert förrådet är

Om du har preferenser kring säkerhet vad gäller lås och larm kan det vara bra att fråga och jämföra de olika förrådens möjligheter och förutsättningar för detta.

Hjälp med packning, transport eller emballage

Behöver du även hjälp med andra kringtjänster, såsom packning, transport eller köp av emballage? Kontrollera vilka möjligheter företaget kan erbjuda kring detta och vad som ingår i priset.

Vad som ingår i priset

Ta också reda på vad som i övrigt ingår i priset; tillkommer någon deposition, administrationskostnad eller behöver du kanske teckna en extra försäkring? Det kan också vara bra att kontrollera om du förbinder dig till en viss avtalstid eller om det är helt flexibla avtal.

Prisexempel på magasinering

Som sagt beror kostnaden för ett förrådsutrymme på många olika faktorer. Men för att ha en referenspunkt har vi ett prisexempel på vad ett förråd i centrala Stockholm kan kosta. Förrådet är tillgängligt alla dagar i veckan, finns på marknivå och är ventilerat.

2 kvm: 1100 kr/månad
5 kvm: 1500 kr/månad

Ha detta som utgångspunkt när du tar in offerter och jämför kostnaden för magasinering.

Få offerter på magasinering

Lägg ut uppdrag
Så funkar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj