Guide

Vanligaste misstagen i bostadsrättsföreningar

2023-10-23

Grind från innegård, löv på marken och stort lövträd som blockerar solen

Att få uppdraget som ordförande eller styrelseledamot i sin bostadsrättsförening är ofta en väldig ära och en position där du givits oerhört mycket tillit och ansvar.
Det är då väldigt vanligt att man också känner en stor press på sig att utföra uppdraget med mycket framgång och så nöjda boende som det bara går. Det är samtidigt inte helt ovanligt att personer med uppdrag i en BRF begår misstag eller faller i någon av de många fällor som kan drabba föreningar.

Här nedan går vi igenom några av dessa fällor och berättar hur du kan arbeta för att undvika dem.

Följ beslutsrutiner

Den som är ordförande har ett ansvar att se till att alla ledamöter är kallade till mötena och har det underlag som krävs för att kunna ta informerade beslut i olika frågor. Se alltid till att följa gällande regler. En tumregel för att bostadsrättsföreningarnas beslut ska gälla är att åtminstone hälften av ledamöterna är närvarande vid röstningen.

Undvik överflödiga utgifter

Ofta är detta lättare sagt än gjort då man sällan ser några av utgifterna som direkt onödiga, men det finns oftast pengar att spara om man går igenom ekonomin noga och dokumenterar varje utgift på ett överskådligt vis.

Ett bra exempel på utgifter som är överflödiga är de löpande kostnaderna. Hur länge sedan var det ni upphandlade trapphusstädningen? Se över de fasta utgifterna och kontrollera om det är någon som drar iväg orimligt mycket.

Ta in många offerter

Detta är nog det absolut vanligaste misstaget vi ser i vårt samarbete med bostadsrättsföreningar. Att ringa runt till företag och lämna detaljerade arbetsförfrågningar är tidskrävande och som resultat är det inte helt ovanligt att man bara tar in 1-2 offerter.

Vi är övertygade om att ökad konkurrens och fler offerter höjer kvaliteten och nöjdheten hos bostadsrättsföreningen. Därför ser vi på Offerta till i den utsträckning som det är möjligt att våra kunder får minst 3 stycken och max 6 stycken olika offerter att välja mellan.

Ha en realistisk budget

Det kräver en del disciplin av styrelsen och dess ledamöter, men när man gör sin planering och budgeterar inför framtiden så är det viktigt att inte utgå ifrån ett soligt drömscenario.
Det är alltid bra att ha en marginal för oförutsedda utgifter och oväntade scenarion. Ni kommer sannolikt inte behöva den, men om den skulle behövas så finns den utan att ni plötsligt måste höja er avgift.

Vi på Offerta hoppas att denna informationen kan hjälpa dig och din bostadsrättsförening att undvika dessa misstagen och kan bidra till att ni når nya höjder som styrelse.

Är ni redo att ta in offerter på ert nästa BRF-projekt gör ni det enkelt och snabbt hos oss.

Offerta
Så fungerar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj