Guide

Rätta till misstagen i din BRF

2023-10-23

Flerbostaddshus med balkonger, i mellan en stenbelagd gata och gröna buskar på sidorna

Är du del av en ny styrelse som tagit över och orolig för att den tidigare styrelsen begått misstag eller kanske vet du till och med om att fel har begåtts? Då kommer den här guiden vägleda dig och svara på vad du kan och bör göra för att rätta till misstagen och få ordning på föreningen.

illustration-list-check

Först och främst så är det viktigt att du anmäler bytet av styrelse till bolagsverket. Detta gör du enkelt online.

illustration-list-check

Därefter bör ni hålla ett konstituerande styrelsemöte där ni i styrelsen kommer överens om ett par grundläggande punkter som till exempel vilka roller olika ledamöter ska ha och hur arvodet ska fungera.

illustration-list-check

Något som kan vara otroligt viktigt om ni misstänker att fel har begåtts av den förra styrelsen är att man anlitar en kunnig revisor för att gå igenom ekonomin. Den personen bör gå igenom tidigare bokslut för att se så att allt står rätt till, men kanske allra viktigast göra en kontroll av den nuvarande balansräkningen.

illustration-list-check

Ni bör även se över era rutiner och riktlinjer vilket man generellt gör när en ny styrelse tar vid, men detta blir extra viktigt i en situation där en tidigare styrelse misskött sig.

illustration-list-check

Att skapa tillit för den nya styrelsen kan i dessa situationer vara en av de svåraste uppgifterna och det är även en absolut nödvändighet att medlemmarna som ni ska representera litar på styrelsen. Tillit bygger ni enklast genom att vara så transparenta och raka mot de boende som bara möjligt, men tänk på att en del styrelseinformation täcks av sekretess.

illustration-list-check

Sannolikt så finns det även löpande avtal som den förra styrelsen har tecknat. Dessa bör ni se över. Är de vettiga? Ska några av dem omförhandlas? Kan ni hitta bättre lösningar? Detta är frågor som styrelsen bör ställa sig.

illustration-list-check

Något ni sannolikt har koll på som boende i föreningen är frågan om byggnadens underhåll. Om byggnadens och fasadens underhåll inte har skötts så flitigt som det borde ha gjorts så är detta något som ni i styrelsen måste ta tag i. Är det samtidigt så att den förra styrelsen misskött ekonomin och ni således måste leverera bättre underhåll och tjänster till ett lägre pris kan det bli klurigt.

Är detta situationen ni befinner er i finns det besparingar att hitta på internet. På Offerta.se kan er bostadsrättsförening lägga upp arbetsförfrågningar helt gratis och få tillbaka så mycket som sex olika offerter på arbetet. Ni får då en korrekt och marknadsmässig prisbild av era löpande utgifter. Kanske är det dags att omförhandla?

Det gör du enkelt via att lägga in förfrågan här.

Så fungerar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj