Guide

När behövs en revisor?

2023-06-29

Kvinna som arbetar med papper, har glasögon och lockigt hår

Om du har ett aktiebolag behöver du med största sannolikhet också en revisor. Men det finns undantag. Om du till exempel har ett nystartat privat aktiebolag kan du välja själv om du vill ha en revisor eller inte. Om du är osäker på om du behöver en revisor i ditt företag kan du börja med att utgå från följande:

Aktiebolag som alltid behöver en revisor

Vissa typer av aktiebolag behöver alltid ha en revisor. Detta gäller:

illustration-list-arrow

Publika aktiebolag.

illustration-list-arrow

Aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor. Det gäller till exempel alltid för aktiebolag med bank- eller finansieringsrörelse.

illustration-list-arrow

Aktiebolag som har särskild vinstutdelningsbegränsning.


Bolag som uppfyller minst två av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren behöver också ha en revisor:

illustration-list-arrow

Om bolaget har fler än tre anställda i medeltal

illustration-list-arrow

Har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

illustration-list-arrow

Har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning


Uppfyller ditt bolag ingen eller bara en av ovanstående punkter måste du alltså inte ha en revisor. Eftersom ovanstående punkter måste uppfyllas två år i följd finns det alltså inga krav på revisor för bolag som är yngre än tre räkenskapsår.

Skillnad mellan redovisning och revision

Tänk på att revision och redovisning inte är detsamma. Du kan ta hjälp med redovisningen utan att anlita en revisor och tvärt om.

En redovisningsbyrå

hjälper dig med bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Det finns inga krav på att anlita en redovisningsbyrå, men många saknar både tid och kunskapen för att kunna utföra jobbet på egen hand.

En revisor

ska oberoende granska redovisningen och kontrollera att bokföringen är rätt utförd. Egentligen är det en kvalitetssäkring av bokföringen och revisorn intygar därefter att den går att lita på.

Godkänd eller auktoriserad revisor

Det finns olika typer av revisorer, godkända eller auktoriserade revisorer. För båda typerna krävs särskild utbildning, men för den auktoriserade revisorn är kraven på både utbildning och erfarenhet högre. För publika och större aktiebolag räcker det inte med en godkänd revisor, dessa bolag måste anlita en auktoriserad revisor.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj