Svenska Flyttföretagareförbundet


Svenska Flyttföretagareförbundet, S3F, är ett förbund som har till syfte att säkerställa trygghet och kvalitet och för kunder som anlitar ett företag som är medlem i S3F. Detta gör man bland annat genom utbildning av personal och kontroll av flyttföretagen.

Ett företag kan både vara både medlem i och certifierade av S3F. Det finns inget krav på att företag i branschen ska vara certifierade av, eller medlemmar i S3F, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom S3F kontrollerar alla certifierade företag vad gäller skulder och betalningsanmärkningar. Dessutom krävs det att de certifierade företagen har utbildad personal samt att de följer branschens gällande lagar och paragrafer.