Att tänka på när du tecknar avtal med tjänsteföretag


När du tagit in offerter, jämfört priser och företag och tillslut bestämt dig för vilket företag du vill anlita för ditt uppdrag är det viktigt för båda parter att teckna ett giltigt avtal. Träffa gärna företaget du vill anlita och diskutera igenom alla punkter samt passa på att ställa frågor om det är någonting som är oklart.

Upprätta ett skriftligt avtal

Tänk på att ett avtal mellan två parter är bindande oavsett om det är muntligt eller skriftligt. För att alla ska ha en tydlig överblick av vad som ingår i avtalet är det dock bra att alltid ha ett skriftligt avtal mellan dig och företaget. Se till att båda parter har var sitt exemplar. Spara även offerten som avtalet utgår från för att kunna se exakt vad det är ni kommit överens om.

Vid större projekt som också ofta handlar om stora summor pengar kan det vara aktuellt med ett antal delbetalningar under arbetets gång. Däremot är det inte att föredra att betala hela summan i förskott. Hur ni än lägger upp det är det bra att beskriva hur betalningen ska gå till i kontraktet.

Kontrollera även att moms ingår i priset. I offerter till privatpersoner ska moms alltid ingå.

Det här bör finnas med i avtalet

Vad som ska ingå i avtalet kan bero på vilken typ av tjänst du köper. Rent generellt kan man säga att dessa punkter är viktiga att ta med:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter för beställaren
 • Namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer för näringsidkaren (företaget)
 • Notering om företaget har F-skatt samt ansvars- och allriskförsäkring.
 • En beskrivning av vad som ska utföras. För utförligare beskrivning kan man hänvisa till den accepterade offerten.
 • Specificera vad som igår. Ska någon form av material ingå eller tas denna kostnad i efterhand mot lämnande av kvitto.
 • Specificera priset. Vilket pris har ni kommit överens om. Är det ett fast pris eller ett löpande timpris. Hur debiteras för resor?
 • Om rot-avdraget ska användas och för vem i hushållet rot-avdraget ska ansökas.
 • Hur hanteras eventuella tilläggsarbeten eller ändringar.
 • Hur betalningen ska ske och övriga betalningsvillkor.
 • Övriga överenskommelser.
 • Underskrifter från både företagare och beställare.

Ett bra exempel på avtal för hantverkstjänster finns bland annat att se hos Konsumentverket

Om du har begärt flera offerter från olika företag är det bra att komma ihåg att inte bara tacka ja och skriva avtal med det företag du vill anlita utan att även tacka nej till dem du väljer bort. Det är alltid uppskattat.

Dela den här artikeln

Vad behöver du hjälp med?

Offerta mig