Så får du nöjda kunder


God kommunikation och tydliga avtal minimerar risken för missnöjda kunder

Relationen till kunderna är A och O för att överleva i en ständigt växande tjänstesektor. För att bygga långsiktiga relationer med kunder är en fungerande kundkontakt ett måste.

Första steget för att undvika missförstånd och skapa en tillit hos kunden är genom att ha en tydlig offert att gå tillbaka till. Både kunden och ni ska känna att ni vet vad som ingår och inte.

Var nåbar!

En annan viktig faktor för en god kundkontakt är att dina kunder enkelt ska kunna nå dig.

Det finns många sätt att hålla kontakt med sina kunder och man bör försöka ha någon inom firman som är lätt att nå både genom telefon och mejl. Om detta inte är möjlighet kan man överväga att ha speciella telefontider bestämda.

Tala ett språk som kunden förstår!

Kanske viktigast av allt är att tala med kunden på ett sätt som är lätt för kunden att förstå och då menar vi inte bara att man ska vara medveten om språkbarriärer, men att många företagare och yrkesmän talar i yrkestermer.

Det är oerhört viktigt att du som företagare inte blir för van vid att prata om arbete på ett sätt som bara du och kollegor i branschen förstår. Det är också viktigt att kunna förklara arbetet på ett sätt som kunden förstår och då undviker du tråkiga missförstånd.

Exempel:
Om du är hantverkare kan det kännas naturligt och professionellt att använda ord som glesa, råspont och fall, men du måste hela tiden se till att kunden är med på vad du pratar om.

När missförstånd uppstår

Ibland är missförstånd oundvikliga och inte ens ditt fel som företagare, men det är hur du hanterar dessa missförstånden som avgör om du förlorar en kund eller stärker relationen med en kund.

Den typiska kunden är inte upprörd eller ute efter att hålla företagaren ansvarig för ett missförstånd, men är oftast bara orolig för hur missförståndet kommer att påverka dem. Om då företagaren är villig att arbeta med kunden och hitta en bra lösning så kommer det påverka relationen med kunden positivt.

Skicka in en intresseanmälan till oss på Offerta om du är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att hitta nya kvalitetssäkrade kunder!

Vill du att kunden ska hitta dig?
Lämna intressenanmälan så hör vi av oss.

Mer från coachen