K&B Förvaltning AB

Oscar Bergström
Kontaktperson
Oscar Bergström
031-797 94 21
Adress
Bomgatan 6b
412 64  Göteborg

Företagsbeskrivning

Välkomna till Khoury & Bergström Förvaltning AB
Vi är ett familjeägt företag med stark värdegrund och tydlig affärsmodell. Värdegrunden är förtroende, engagemang kompetens och trygghet.

Vi är förvaltare för fastighetsbranschen inom bostäder och kommersiella lokaler, med stor erfarenhet och ett brett kontaktnät.
Utöver vår egen personal, fastighetsskötare/ tekniker och ekonomiska- samt tekniska förvaltare,
får ni tillgång till ett brett och komplett nätverk av erfarna yrkeshantverkare för fastighetsservice.

Vi är inriktade på fastighetsbranschens behov, med fokus på fastighetsförädling/utveckling, underhållsplanering och felavhjälpande underhåll.
Detta genom b.la. standardhöjande åtgärder , energieffektiviseringar och ett helhetstänk som strävar efter värdeökning för era befintliga fastigheter.
Vi tillför kompetens genom effektiv förvaltning med tillfredsställande ekonomiska resultat och besparingspaket.
Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt juridik.
All kompetens ni behöver- samlat i ett bolag för en effektiv och personlig förvaltning.
Vi har er kunder i fokus och vill vara det självklara valet av en effektiv och problemlösande förvaltare.

Omdömen

Omdömen är betyg som företaget fått av andra användare för uppdrag besvarade genom Offerta.


Underhållsplan åt BRF i Malmö

Bra beskriving
Hej Bo, tack för omdömet, vi ser fram emot vårt samarbete och utveckla er nya underhållsplan.
K&B Förvaltning AB

2020-11-05


Underhållsplan för BRF i Stockholm

Veldigt nöjda så långt. Tog lite längre tid än utlovat så därför inte 5 stjärnor

Underhållsplan i Malmö

Mycket professionellt intryck av offert och medsänt exempel på underhållsplan.
Tack Mats, vi välkomnar er som ny kund och ser fram emot vårt samarbete.
K&B Förvaltning AB

2020-02-20


Underhållsplan åt BRF i Helsingborg

Snabbt, enkelt och pålitligt.

Underhållsplan år BRF i Segeltorp, Huddinge

Trevligt snabbt bemötande och en lagom avancerad offert till bra pris!

Underhållsplan åt brf i Stockholm

Väldigt kunddrivna och duktiga. Vi fick ett mycket bra förtroende och de har varit mycket hjälpsamma och svarar snabbt på frågor.
Mycket trevliga , professionella, tillmötesgående och engagerade i vårt arbetsprojekt.
K&B Förvaltning AB

2019-03-25


Snöröjning & Isborttagning åt brf i Göteborg

H

Referenser

Referensjobb är exempel på uppdrag som företaget har utfört och själva lagt upp i sin företagsprofil.


Bigab AB

Utfört teknisk och ekonomisk förvaltning av uppdragsgivarens förvaltningsavtal.

Kontakt
Alexander Kasberger
070-260 95 91

BRF Junebäck i Jönköping

Utfört underhållsplan på 30 år inkl. besiktning av fastighet med åtgärdsförslag på planerat underhåll, investeringar och kostnader.
En Status dokumentation på fastigheten med text och bilder på fastighetens olika delar har också utförts och levererats.
Pågående arbeten: Takarbete, fasad och plåt arbete, uppbyggnad och lagning av källarväggar.

Kontakt
Jan johanesson
jan.johannesson@comhem.se

EKONOMISK FÖRVALTNING

Utskick av hyresavier och andra avgifter samt kravhantering
Löpande bokföring inklusive momshantering
Bokslut och årsredovisningar
Juridiskt stöd vid utredningar och företrädelse i hyresnämnden
Avtalskonsultation och juridisk utformning av kontrakt


Jimax Glas och Metall AB

Utfört uppdrag inom teknisk och ekonomisk konsultation och underhållsplaner.

Kontakt
Jim Mandorff
073-985 80 60

TEKNISK FÖRVALTNING

Besiktningar
Felanmälan
Kundservice för hyresgäster och entreprenörer
Kontakt med myndigheter
Utreder och genomför myndighetskrav om Radon, SBA, Köldmedie, Energibesiktningar, OVK etc.
Administration kring lägenhetsuthyrning. Nyckelutlämning, besktningsprotokoll etc.
Upprätthålla och vidmakthålla leverantörs- och entreprenadavtal
Städning, röjning, hämtning av grovsopor, sortering


Kvalitetsstämplar

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet.
På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).


Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag: Trygg- Hansa*
Beloppsbegränsning: 10 000 000*
*Företagets egna uppgifter.


FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.


Google Partner

Google partner är ett program som riktar sig till reklambyråer och aktörer inom digital marknadsföring


Heta Arbeten

Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.