Blått tillstånd


För att ett åkeri ska få bedriva internationella transporter krävs tillstånd. Om transporten är inom EU/EES krävs ett gemenskapstillstånd, eller blått tillstånd som det också kallas. För transporter till eller från ett icke EU/EES land krävs istället ett CEMT-tillstånd. Dessutom krävs särskilt ”transporttillstånd” för respektive land. Det finns även speciella CEMT-tillstånd för internationella flyttgodstransporter.

Samtliga tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen.