Löpande bokföring till nystartat engelskt AB med svenskregistrerad filial i Göteborg

Publicerad
2012-04-04
Utföres åt
Företag
När
Inom 1 månad
Beskrivning

Nystartat engelskt aktiebolag med svenskregistrerad filial som kommer bedriva service-, reparation- och underhållsarbetet i och på fastigheter och med en planerad omsättning på som mest 150 000 kr/månad och med 1 anställd.

Verksamheten kommer bedrivas som en sidoinkomst och därför kommer ej löneutbetalningar etc. ske regelbundet och gissningsvis handlar det om max 10-15 verifikationer per månad.

Söker kunnig som kan sköta

*Löpande bokföring
*Årsbokslut
*Skattedeklarationer
*Löner

För dig som är insatt är det samma princip som för ett svenskt AB.


Anslut ditt företag
för att besvara den här förfrågan